Kommande evenemang

11-12-2019 13:30 - Take-aways from 2019 and outlook for 2020: What Think Tanks are Thinking

Övrigt - EPRS
EPRS event on 11 December

As the European Union undergoes a leadership transition in several of its institutions, it faces an array of significant challenges, both domestic and international. These include slowing growth, global trade tension, uncertain US leadership, the continued rise and digital ambitions of China, instability in the Middle East, political stalemate in several member state capitals, and the prospect of Brexit. [...]

Mer detaljerat

Among the top priorities of the new European Commission are a 'European Green Deal' and a comprehensive EU strategy on AI. While 2019 proved a less difficult year than many predicted, much remains to be done to in relation to economic reform, foreign policy-making and effective action on climate change. Analysts from leading European think tanks will discuss what was significant about 2019, for Europe and the world, and present their thinking about the outlook for 2020.

Plats: Library Reading Room, 5th floor, Altiero Spinelli Building
Senaste uppdatering: 03-12-2019

Utfrågningar

I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

Workshoppar

Workshopparna anordnas av utredningsavdelningarna och administreras i enlighet med budgetförordningen. De är inte nödvändigtvis offentliga, men kan hållas under ett utskottssammanträde.

Workshopparna gör det möjligt för ledamöterna att ställa frågor till och diskutera med experter på områden som rör parlamentets verksamhet eller som är av aktuellt intresse.

Andra evenemang

Övriga evenemang med politisk anknytning.