Veuillez remplir ce champ
Title here

100 Books on Europe to Remember

Knihy

Vítejte

Jako předsedovi Evropského parlamentu je mi ctí přivítat vás na této speciální digitální platformě, která představuje výběr „100 knih o Evropě hodných zapamatování“.

Ohlédneme-li se zpět na cestu, kterou jsme spolu jako Evropané ušli, pochopíme, co je naše společná evropská identita. Evropa se přece zrodila právě díky předávání podnětů mezi umělci, literáty a řemeslníky. Dlouho předtím, než vznikla Evropská unie, se napříč evropským kontinentem rozprostíral společný myšlenkový prostor literatury a umění. Mezi Caravaggiem a Rembrandtem, Vivaldim a Bachem, Shakespearem a Molièrem tak cítíme jasné evropské pouto.

A to je i záměrem této sbírky – přiblížit veřejnosti, jakým vývojem prošla evropská myšlenka a jak se konkrétně realizovala evropskou integrací. Přinášíme proto obsáhlý soubor akademických, intelektuálních a politických děl, která od roku 1945 významně přispěla k podpoře a lepšímu pochopení tohoto procesu.

Sbírka obsahuje knihy, články, projevy a krátká pojednání, které považujeme za důležité. Odráží zeměpisnou a jazykovou rozmanitost Unie a je v ní zastoupena široká škála myšlenek a osobností z EU.

Díla obsažená v této sbírce jsou ve vlastnictví historické knihovny Evropského parlamentu, kterou považujeme za společné dědictví, jež bychom chtěli zpřístupnit co nejširšímu okruhu čtenářů.

Četbou vybraných děl odhalíte, že je v nich zachyceno nadšení pro Evropu, počátky evropského snu, a vy se tak můžete vydat spletitou cestou, která vedla až k jeho uskutečnění.

Projekt „100 knih o Evropě hodných zapamatování“ začal v roce 2012 z iniciativy mého předchůdce a od té doby se rozrostl natolik, že již přesáhl původních sto titulů. Momentálně jich je 125, ale projekt stále probíhá a i nadále jej hodláme rozšiřovat.

Udělali jsme vše pro to, abychom získali práva k šíření děl zařazených do této sbírky, a zájemci si je tak mohli volně stáhnout. V některých případech však omezení autorskými právy přetrvávají, takže zatím není možné poskytnout všechny tituly v úplném znění.

Kromě toho můžete také navštívit stálou tematickou expozici ve studovně historické knihovny Evropského parlamentu v Lucemburku.

Věřím, že vás tato díla zaujmou a inspirují.

Antonio Tajani

předseda

květen 2018