Rochtain ar phríomh-nascleanúint (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile Rochtain ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Tuarascáil bhliantúil

 

I gcomhréir le hAirteagal 17(1) den Rialachán seo: "Foilseoidh gach institiúid tuarascáil go bliantúil maidir leis an mbliain roimhe sin agus áireofar sa tuarascáil sin an líon cásanna inar dhiúltaigh an institiúid rochtain a thabhairt ar dhoiciméid, na cúiseanna leis na diúltuithe sin agus an líon doiciméad íogair nár taifeadadh sa chlár".

I gcomhréir le Riail 116(6) de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte, glacfaidh Biúró na Parlaiminte an tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.