Pristup glavnoj pretrazi (pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup popisu ostalih internetskih stranica Pristup popisu ostalih internetskih stranica (Pritisnite tipku „Enter”)

Godišnje izvješće

 

U skladu s člankom 17. stavkom 1. te Uredbe „svaka institucija svake godine objavljuje izvješće za prethodnu godinu, uključujući i broj predmeta u kojima je institucija odbila odobriti pristup dokumentima, razloge za odbijanje te broj osjetljivih dokumenata koji nisu evidentirani u registru.”

U skladu s člankom 116. stavkom 6. Poslovnika Europskog parlamenta, Predsjedništvo Parlamenta donosi godišnje izvješće iz članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.