Cúlra dlí

Le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, sainítear tairbhithe agus raon feidhme an chirt rochtana (Airteagal 2), cinntear na heisceachtaí is infheidhme maidir leis an gceart rochtana (Airteagal 4) agus léirítear conas iarratas a chur isteach (Airteagal 6). Leagtar síos ann freisin na rialacha maidir le próiseáil na n-iarratas ag na hinstitiúidí.

I gcomhréir le hAirteagal 15(3) CFAE, baineann Riail 122 de rialacha nós imeachta na Parlaiminte le rochtain phoiblí ar dhoiciméid na Parlaiminte.

Leis an gcinneadh ón mBiúró an 28 Samhain 2001, bunaítear na rialacha inmheánacha lena n-áirithítear go ndéanann Parlaimint na hEorpa Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 a chur chun feidhme. Sainítear leis an Rialachán na freagrachtaí maidir leis an bhfaireachán ar thaifeadadh na ndoiciméad sa chlár poiblí agus maidir leis an bpróiseáil iarratas chun rochtain phoiblí a fháil ar dhoiciméid na hinstitiúide.

Tuilleadh faisnéise: