Rochtain ar phríomh-nascleanúint (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile Rochtain ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Cúlra dlí

 
Is le forálacha reachtaíochta agus leis na rialacha seo a leanas a rialaítear rochtain ar dhoiciméid

I measc ábhar eile, sainítear le Rialachán (CE) Uimh°1049/2001 na tairbhithe agus an raon feidhme, na heisceachtaí, na rialacha le cur i bhfeidhm chun rochtain a fháil ar dhoiciméid, na hiarratais a bheith á bpróiseáil ag na hinstitiúidí.
Soláthraítear freisin leis an Rialachán sainmhíniú ar chlár agus ar an mbunfhaisnéis is gá a bheith ann. Déanfaidh gach institiúid a cuid rialacha nós imeachta a oiriúnú dʼfhorálacha an Rialacháin seo.

Leis an gcinneadh ón mBiúró an 28 Samhain 2001, bunaíodh an Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa a bheith á chur chun feidhme ag Parlaimint na hEorpa. Sainítear leis an Rialachán na freagrachtaí maidir leis an bhfaireachán ar thaifeadadh na ndoiciméad sa chlár poiblí agus maidir leis an bpróiseáil iarratas chun rochtain a fháil ar na doiciméid.
Déileáiltear le hiarratais ar rochtain ar dhoiciméid atá curtha isteach in aon fhoirm i scríbhinn i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh laistigh de 15 lá oibre i gcomhréir leis na coinníollacha agus na teorainneacha a leagtar amach i Rialachán (CE) N°1049/2001.