Pristup glavnoj pretrazi (pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup popisu ostalih internetskih stranica Pristup popisu ostalih internetskih stranica (Pritisnite tipku „Enter”)

Pravni okvir

 
Pristup dokumentima uređen je zakonodavnim odredbama i sljedećim pravilima

Uredbom (EZ) br. 1049/2001 utvrđeni su među ostalim korisnici i područje primjene, izuzeća, pravila koja se primjenjuju na pristup dokumentima i obrada zahtjeva u institucijama.
U njoj je također sadržana definicija registra te su utvrđene osnovne informacije koje on mora sadržavati. Svaka institucija dužna je svoj poslovnik prilagoditi odredbama ove Uredbe.

Odlukom Predsjedništva od 28. studenog 2001. utvrđen je način provedbe Uredbe u Europskom parlamentu. U njoj je definirana zadaća nadgledanja evidencija dokumenata u javnom registru i obrade zahtjeva za pristup dokumentima.
Zahtjevi za pristup dokumentima zaprimljeni u pisanom obliku na bilo kojem od službenih jezika EU-a obrađuju se u roku od 15 radnih dana u skladu s uvjetima i ograničenjima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1049/2001.