Webová stránka verejného registra Európskeho parlamentu

 • Webová stránka verejného registra Európskeho parlamentu obsahuje odkazy na dokumenty, ktoré inštitúcia od 3. decembra 2001 vytvorila alebo ktoré jej boli doručené. Úplná väčšina týchto dokumentov je priamo a bezplatne prístupná k nahliadnutiu a stiahnutiu na webovej stránke.
 • Dokumenty sú rozdelené do kategórií.
 • Štruktúra webovej stránky verejného registra sa môže zmeniť podľa vývoja typov dokumentov Európskeho parlamentu.
 • V súčasnosti existujú tieto kategórie dokumentov:
  • 1. Dokumenty týkajúce sa činnosti Parlamentu
  • 2. Všeobecné informačné dokumenty Európskeho parlamentu
  • 3. Oficiálne dokumenty predložené inými inštitúciami a členskými štátmi
  • 4. Dokumenty tretích strán
  • 5. Rozpočtový postup
  • 6. Iné kategórie dokumentov uverejnené v rámci nariadenia (ES) č. 1049/2001

Kategória súvisiaca s činnosťou Parlamentu obsahuje dokumenty týkajúce sa plenárnych schôdzí, výborov a delegácií, ako aj dokumenty o činnosti poslancov a dokumenty riadiacich orgánov.

Žiadosti o prístup k dokumentom možno zaslať na adresu:

European Parliament
Transparency Unit

Public Access to documents

60, Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgium

Uveďte svoje priezvisko, meno, adresu, mesto, PSČ, krajinu a telefónne číslo, aby sme mohli spracovať Vašu žiadosť.

Lwebv4.card.address.moreinfo