Přístup k hlavnímu prohlížení (stiskněte klávesu „enter“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte klávesu „enter“)
Přímý přístup k seznamu dalších webových stránek Přístup k seznamu dalších webových stránek (stiskněte klávesu „enter“)

Vítejte

 
Hledáte dokument Evropského parlamentu?
 
  • Podle článku 15 Smlouvy o fungování Evropské unie mají občané a osoby s bydlištěm v zemích EU právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům těchto tří orgánů stanoví obecné zásady i omezení tohoto práva na přístup.
  • Aby byl výkon tohoto práva pro občany snadnější, stanoví nařízení, že mají všechny tři orgány poskytnout přístup k rejstříku dokumentů on-line.
  • Veřejný rejstřík dokumentů Evropského parlamentu obsahuje zejména legislativní dokumenty, které byly vytvořeny nebo obdrženy v průběhu procesů přijímání aktů, které jsou v členských státech nebo pro členské státy právně závazné. Přímo přístupné jsou pokud možno i další kategorie dokumentů Evropského parlamentu. Jestliže není zajištěn přímý přístup prostřednictvím veřejného rejstříku, mohou občané o přístup k dokumentu požádat písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie.
 
Nejnovější události