Rochtain ar phríomh-nascleanúint (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile Rochtain ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Fáilte

 
An bhfuil doiciméad ó Pharlaimint na hEorpa á lorg agat?
 
  • Faoi Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá an ceart ag saoránaigh agus ag cónaitheoirí ó thíortha san Aontas Eorpach rochtain a fháil ar dhoiciméid ó Pharlaimint na hEorpa, ón gCoimisiún agus ón gComhairle. Leagtar amach le Rialachán (CE) Uimh 1049/2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid ó na trí institiúid seo na prionsabail ghinearálta lena rialaítear an ceart rochtana seo agus na teorainneacha leis an gceart sin.
  • Chun cuidiú le saoránaigh an ceart sin a fheidhmiú, sonraítear sa Rialachán go gcuirfidh gach ceann de na trí institiúid clár doiciméad ar líne ar fáil.
  • I gclár poiblí dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa, tá doiciméid reachtaíochta a dréachtaíodh nó a bailíodh le linn na nósanna imeachta do gníomhartha atá ceangailteach de réir dlí sna Ballstáit nó do na Ballstáit. Nuair is féidir, cuirtear catagóirí eile dhoiciméad ar fáil go díreach chomh maith. Nuair nach dtugtar rochtain dhíreach tríd an gClár Poiblí, is féidir le saoránaigh iarratas a chur isteach ar rochtain ar dhoiciméad, in aon fhoirm i scríbhinn, i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.
 
Nuacht is déanaí