Hozzáférés a fő böngészőhöz (nyomja meg az Entert)
Hozzáférés az oldal tartalmához (nyomja meg az Entert)
Közvetlen hozzáférés más honlapok listájához Hozzáférés más honlapok listájához (nyomja meg az Entert)

Üdvözöljük

 
Az Európai Parlament valamely dokumentumát keresi?
 
  • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke értelmében az uniós országok polgárai és lakosai jogosultak hozzáférni az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz. Az e három intézmény dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet határozza meg a hozzáférési jogra irányadó általános elveket és korlátokat.
  • A rendelet a polgárok e jog gyakorlásához való hozzásegítése érdekében kimondja, hogy mindhárom intézménynek nyilvántartást kell készítenie az online hozzáférhető dokumentumokról.
  • Az Európai Parlament nyilvános dokumentum-nyilvántartása főként jogalkotási dokumentumokat tartalmaz, amelyek a tagállamokban vagy rájuk nézve jogi kötőerővel bíró jogi aktusok elfogadására irányuló eljárások során készültek vagy érkeztek be. Lehetőség szerint más dokumentumtípusokat is közvetlenül elérhetővé teszünk. Amennyiben a közvetlen elérés a nyilvános nyilvántartás révén nem lehetséges, a polgárok bármely írott formában, az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén kérhetik az adott dokumentumhoz való hozzáférést.
 
Legfrissebb hírek