Dostęp do głównej nawigacji (naciśnij 'Enter')
Dostęp do zawartości strony (naciśnij 'Enter')
Bezpośredni dostęp do listy innych stron internetowych Dostęp do listy innych stron internetowych (naciśnij 'Enter')

Witamy

 
Czy szukają Państwo dokumentu Parlamentu Europejskiego?
 
  • Zgodnie z art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatele i rezydenci państw UE mają prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów tych trzech instytucji określa ogólne zasady i ograniczenia mające zastosowanie do prawa dostępu do tych dokumentów.
  • Aby pomóc obywatelom skorzystać z tego prawa, rozporządzenie nakłada na wszystkie trzy instytucje obowiązek utworzenia internetowego rejestru dokumentów.
  • Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego zawiera w szczególności dokumenty legislacyjne sporządzone lub otrzymane w toku postępowań prowadzących do uchwalenia aktów prawnie wiążących w państwach lub dla państw członkowskich. W miarę możliwości bezpośrednio udostępniane są również dokumenty innych kategorii. W razie braku bezpośredniego dostępu do danego dokumentu za pośrednictwem publicznego rejestru obywatele mogą zwrócić się o udostępnienie tego dokumentu w dowolnej formie pisemnej w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.
 
Z ostatniej chwili