Rochtain ar phríomh-nascleanúint (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile Rochtain ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Naisc úsáideacha

 

Má tá doiciméid stairiúla á lorg agat nó má tá taighde téamach agus/nó mionstaidéar doiciméadach á dhéanamh agat, téigh i dteagmháil le seirbhís cartlainne stairiúla Pharlaimint na hEorpa .

Mura bhfuil doiciméid ar leith á lorg agat ach díreach níos mó eolais faoi Pharlaimint na hEorpa, is féidir leat dul i dteagmhail leis an tSeirbhís um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh i bParlaimint na hEorpa (Ask EP) .

Má tá cáipéisí ó institiúidí Eorpacha eile á lorg agat, b'fhéidir gur mhaith leat breathnú ar na naisc seo a leanas
Foinsí doicimeádacha eile
More information:
  • EUR-Lex : access point for the Official Journal of the European Union in electronic form as well as all legislation in force.
  • PreLex : a database of interinstitutional procedures. It enables you to follow the main stages of the decision-making process between the Commission and the other institutions and see the full text of the documents.
  • The European Parliament Legislative Observatory : database that provides access to summaries of every stage of decision-making procedure in which the European Parliament is involved. The procedure sheets provide access to the different documents drawn up by Community institutions and bodies within the context of a given procedure.
  • Gníomhartha Tarmligthe : Tugann an clár idirinstitiúideach de ghníomhartha tarmligthe forléargas iomlán ar shaolré gníomhartha tarmligthe. Cuireann sé ar chumas úsáideoirí gníomhartha tarmligthe a chuardach agus a bhforbairt a leanúint ón gcéim phleanála go dtí go bhfoilsítear san Iris Oifigiúil iad. Léiríonn an clár freisin na gníomhaíochtaí grinnscrúdaithe a dhéanann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, mar aon leis an obair a dhéanann grúpaí saineolaithe atá rannpháirteach in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe.
  • TED (Tenders Electronic Daily) : internet version of the Supplement to the Official Journal. You can see the calls for tender published by the European institutions.
  • EU Bookshop : from this site you can access all publications, free or for sale, from the European institutions, and from the agencies and other decentralised EU bodies.
 
Airteagal 15 CFAE
(sean-Airteagal 255 CCE)

1. D'fhonn an dea-rialachas a chur chun cinn agus rannpháirtíocht na sochaí sibhialta a áirithiú, seolfaidh institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais a gcuid oibre ar dhóigh chomh hoscailte agus is féidir.

3. Beidh ag gach saoránach den Aontas agus ag gach duine nádúrtha nó dlítheanach a chónaíonn nó a bhfuil a oifig chláraithe reachtach aige i mBallstát ceart rochtana ar dhoiciméid de chuid institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an Aontais, is cuma cén meán ina bhfuil siad, faoi réir na bprionsabal agus na gcoinníollacha a shaineofar i gcomhréir leis an mír seo.

[…] Déanfaidh gach institiúid, comhlacht, oifig agus gníomhaireacht trédhearcacht a chuid oibre nó a cuid oibre a áirithiú agus forálacha sonracha maidir le rochtain ar a dhoiciméid nó ar a doiciméid a ullmhú ina Rialacha Nós Imeachta féin i gcomhréir leis na rialacháin dá dtagraítear sa dara fomhír.