Pristup glavnoj pretrazi (pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup popisu ostalih internetskih stranica Pristup popisu ostalih internetskih stranica (Pritisnite tipku „Enter”)

Korisne poveznice

 

Tražite li povijesne dokumente ili provodite tematsko istraživanje i/ili istraživanje koje zahtijeva detaljno proučavanje dokumenata, obratite se službi za povijesni arhiv Europskog parlamenta .

Ako Vas ne zanimaju konkretni dokumenti, već samo informacije o Europskom parlamentu, možete se obratiti Odjelu Europskog parlamenta za upite građana (Ask EP) .

Dokumente drugih europskih institucija možete pronaći na sljedećim poveznicama
Drugi izvori dokumenata
Više informacija:
  • EUR-Lex : pristupna točka za Službeni list Europske unije , u elektronskom obliku, kao i skupu važećih zakonskih propisa.
  • PreLex : baza podataka međuinstitucionalnih postupaka koja omogućuje praćenje ključnih faza postupka odlučivanja između Komisije i drugih institucija te pristup cjelovitom tekstu dokumenata.
  • Zakonodavni opservatorij Europskog parlamenta (ŒIL) : baza podataka koja daje pristup sažecima svih faza postupka odlučivanja u kojem sudjeluje Europski parlament. Sažeci postupka omogućuju pristup različitim dokumentima koje su izradile institucije i tijela zajednice u okviru određenog postupka.
  • Delegirani akti : Međuinstitucijski registar delegiranih akata nudi cjelovit pregled životnog ciklusa delegiranih akata. Korisnicima omogućuje pretraživanje i praćenje razvoja delegiranih akata od faze planiranja sve do njihove objave u Službenom listu. U registru se također navode aktivnosti nadzora koje provode Europski parlament i Vijeće, kao i rad stručnih skupina uključenih u pripremu delegiranih akata.
  • TED (Tenders Electronic Daily) : internetska verzija dodatka Službenom listu. Ovdje se možete informirati o natječajima koje su objavile europske institucije.
  • Publikacije EU-a (EU Knjižara) : ova internetska stranica omogućuje pristup publikacijama europskih institucija, agencija i ostalih decentraliziranih tijela EU-a (besplatne publikacije i publikacije koje se plaćaju).
 
Članak 15. UFEU-a
(bivši članak 255. UEZ-a)

1. Institucije, tijela, uredi i agencije Unije, radi promicanja dobrog upravljanja i osiguranja sudjelovanja civilnog društva, pri svome radu koliko je god to moguće poštuju načelo otvorenosti djelovanja.

3. Svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici ima pravo pristupa dokumentima institucija, tijela, ureda i agencija Unije neovisno o njihovu mediju, podložno načelima i uvjetima koji se utvrđuju u skladu s ovim stavkom.

[…] Svaka institucija, tijelo, ured ili agencija osigurava transparentnost svojih postupanja i u svojem poslovniku utvrđuje posebne odredbe u vezi s pristupom svojim dokumentima, u skladu s uredbama iz drugog podstavka.