Užitočné odkazy

Ak hľadáte historické dokumenty alebo uskutočňujete tematický a/alebo podrobný výskum dokumentov, kontaktujte OddelenieEurópskeho parlamentu pre historické archívy.

Ak nehľadáte konkrétne dokumenty, ale len informácie o Európskom parlamente, kontaktujte OddelenieEurópskeho parlamentu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP)

Rada Európskej únie

Ďalšie zdroje dokumentov