Договор от Люксембург 

Договор за изменение на някои бюджетни разпоредби/Първи бюджетен договор

С подписването на Договора от Люксембург за изменение на някои бюджетни разпоредби, установени в Договорите, се увеличават бюджетните правомощия на Асамблеята, като финансовият принос на държавите-членки се заменя със „собствени източници”.

  • Подписан в: Люксембург (Люксембург), 22 април 1970 г.
  • Влизане в сила: 1 януари 1971 г.