Договор от Париж 

Подписването на Парижкия договор на 18 април 1951 г. 

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС)

Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) е подписан в Париж от Белгия, Франция, Италия, Федерална република Германия, Люксембург и Нидерландия. Влиза в сила за 50-годишен период. Членовете на Европейската парламентарна асамблея се избират от техните национални парламенти. Асамблеята има правото да освобождава от длъжност Висшия орган (предшественик на днешната Комисия).

  • Подписан в: Париж (Франция), 18 април 1951 г.
  • Влизане в сила: 26 юли 1952 г.
  • Изтекъл на: 23 юли 2002 г.