Delegace Evropského parlamentu 

Delegace Evropského parlamentu udržují vztahy a zajišťují výměnu informací s parlamenty třetích zemí. Evropský parlament přispívá prostřednictvím svých delegací k reprezentaci Evropské unie v zahraničí a k prosazování hodnot, na nichž je Evropská unie založena, ve třetích zemích. Jedná se o zásady svobody a demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu.

Existuje několik typů delegací: smíšené parlamentní výbory, výbory pro parlamentní spolupráci, jiné meziparlamentní delegace a delegace v mnohostranných parlamentních shromážděních.