Rozpočet: jak Evropský parlament optimálně využívá své roční financování 

Parlament může podporovat práci svých 751 poslanců a fungovat ve 24 různých jazycích díky svému ročnímu rozpočtu. Ten představuje jednu pětinu celkových administrativních výdajů všech orgánů a institucí EU, což tvoří pouze 1,2 % souhrnného rozpočtu EU. Naprostá většina finančních prostředků EU je investována přímo v členských státech.

Rozpočet Evropského parlamentu na rok 2018

Rozpočet Evropské unie

Tento rozpočet zahrnuje:
 • 94% : Operační rozpočet Evropské unie ( Financování politik prováděných na úrovni EU )
 • 6% : Správní rozpočet evropských orgánů a institucí ( Rozpočet Evropského parlamentu z něj tvoří 1/5. )

Rozpočet Evropského parlamentu

Rozpočet Parlamentu tvoří 1,2 % souhrnného rozpočtu EU

 • politická činnost:

  • poslanci : 22%
  • činnosti politických skupin/stran/nadací : 6%
 • provozní náklady:

  • IT : 7%
  • budovy : 14%
  • správa : 3%
 • zaměstnanci:

  • smluvní zaměstnanci a jazykové služby : 7%
  • výdaje na zaměstnance : 34%
  • ostatní výdaje související se zaměstnanci : 3%
 • komunikace:

  • komunikace : 5%

Tyto kategorie uvádí generální tajemník ve své zprávě předsednictvu Parlamentu o předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů.

V důsledku zaokrouhlení údajů činí celkový součet 101 %.

Jak se rozhoduje o rozpočtu

Postup sestavování rozpočtu Evropského parlamentu obvykle začíná v únoru. Generální tajemník přichází s návrhem, definuje priority a zdroje pro následující rok. Předsednictvo složené z předsedy a 14 místopředsedů použije tento návrh jako základ pro přijetí předběžného návrhu rozpočtu, který předloží Rozpočtovému výboru .

Je určen jeden ze členů výboru, tzv. zpravodaj pro rozpočet, aby vypracoval zprávu nastiňující pracovní priority Parlamentu a navrhl, kolik peněz by na ně mělo být vynaloženo. Nejprve hlasuje o zprávě Rozpočtový výbor a poté všichni poslanci EP na plenárním zasedání, obvykle v květnu. Tyto odhady jsou pak zahrnuty do návrhu rozpočtu EU na příští rok, který poslanci upraví a přijmou na plenárním zasedání, které se koná nejpozději v prosinci.