Europa-Parlamentets tværpolitiske grupper 

Tværpolitiske grupper kan oprettes af medlemmer fra forskellige politiske grupper og parlamentariske udvalg med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner og for at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet. Tværpolitiske grupper er ikke organer i Parlamentet og kan derfor ikke give udtryk for Parlamentets holdning

Tværpolitiske grupper er underlagt interne regler, der er vedtaget af Formandskonferencen den 16. december 1999 (senest ændret den 11. september 2014), og som fastsætter betingelserne for oprettelsen af tværpolitiske grupper ved begyndelsen af hver ny valgperiode samt regler for deres funktionsmåde.

De tværpolitiske gruppers formænd skal afgive en erklæring om enhver økonomisk eller praktisk eller materiel støtte efter de samme regler, som gælder for individuelle medlemmer. Erklæringerne skal ajourføres hvert år og opføres i et offentligt register, der føres af kvæstorerne.

Liste over tværpolitiske grupper

Formandskonferencen godkendte på sit møde den 11. december 2019 følgende liste over tværpolitiske grupper, som skal oprettes i Parlamentets nuværende valgperiode: