Europa-Parlamentets medlemmer 

Europa-Parlamentet har 705 medlemmer, der vælges i det udvidede EU's 27 medlemsstater. Siden 1979 er medlemmerne blevet valgt ved almindelige direkte valg for en periode på fem år.

Alle parlamentsmedlemmerne sidder i Plenarsalen under et plenarmøde i Europa-Parlamentet i Strasbourg 

Landene bestemmer selv, hvordan valget skal foregå, men de skal sikre ligestilling mellem kvinder og mænd og hemmelig afstemning. EP-valget foregår efter forholdstalsmetoden.

Pladserne fordeles i forhold til medlemsstaternes befolkningstal. Lidt over en tredjedel af medlemmerne er kvinder. Medlemmerne er opdelt i grupper efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet.