Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu (ratifitseerimata) 

Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu (ei ratifitseeritud).
Rühmafoto.
Rooma, oktoober 2004.
Ühendkuningriigi Parlamendi Ülemkoja liikmed alates 2013. aastast.
 

Euroopa Ülemkogu võttis Euroopa põhiseaduse lepingu vastu 18. juunil 2004 ning leping allkirjastati samal aastal Roomas Euroopa Parlamendi presidendi Josep Borrell Fontellesi osalusel. Prantsusmaa (29. mai 2005) ja Madalmaad (1. juuni 2005) lükkasid Euroopa Parlamendi heakskiidetud (Méndez de Vigo ja Leineni raport) lepingu rahvahääletusel tagasi.

Pärast põhiseaduse lepingu tagasilükkamist hakkasid liikmesriigid välja töötama Lissaboni lepingut.

  • Allkirjastamine: Rooma (Itaalia) 29. oktoober 2004
  • Jõustumine:kõik 27 liikmesriiki ei ratifitseerinud lepingut