Euroopa Liidu leping / Maastrichti leping 

Euroopa Liidu leping, mida tuntakse ka Maastrichti lepinguna, ning 12 liikmesriigi välis- ja rahandusministrite allkirjad selle ümber. 

Euroopa Liidu leping allkirjastati Maastrichtis Euroopa Parlamendi presidendi Egon Klepschi osalusel. Euroopa Liidu lepingu kohaselt toetub liit Euroopa ühendustele (esimene sammas), neile lisandub kaks täiendavat koostöövaldkonda (teine ja kolmas sammas): ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning justiits- ja siseasjad Euroopa Liidu lepingu jõustumisel saab Euroopa Majandusühendusest Euroopa Ühendus. Euroopa Parlamendi õigusloome- ja järelevalvepädevus suureneb tänu kaasotsustamismenetluse kehtestamisele ja koostöömenetluse laiendamisele.

Uue lepingu kohaselt on Euroopa Parlamendil õigus nõuda komisjonilt õigusakti ettepaneku esitamist küsimustes, mis parlamendi arvates vajavad ühenduse õigusakti koostamist.Kogu komisjoni koosseis peab nüüd saama parlamendi heakskiidu, samuti määrab parlament ametisse Euroopa Ombudsmani.

  • Allkirjastamine:Maastricht (Madalmaad) 7. veebruar 1992
  • Jõustumine:1. november 1993