Liitmisleping 

Kolme ühenduse liitmisleping, millega moodustati ühtne nõukogu ja ühtne komisjon. 

Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamisleping
Euroopa Ühenduse asutamisleping / liitmisleping

1965. aasta liitmislepinguga liideti täitevasutused. ESTÜ, EMÜ ja Euratomi institutsioonide liitmise tulemusena loodi Euroopa ühendused.

  • Allkirjastamine:Brüssel (Belgia) 8. aprill 1965
  • Jõustumine:1. juuli 1967