Ühtne Euroopa akt 

Ühtse Euroopa akti allkirjade lehekülg. 

Esimene valitsustevaheline konverents algas Itaalia juhatusel 9. septembril 1985 ning see tipnes Ühtse Euroopa akti vastuvõtmisega Brüsselis 28. veebruaril 1986.

Ühtse Euroopa aktiga muudeti Euroopa ühenduste asutamislepinguid ja pandi alus Euroopa poliitilisele koostööle. Ühtse Euroopa akti jõustumisel sai nimetus „Euroopa Parlament” (mida assamblee oli kasutanud 1962. aastast alates) ametlikuks nimeks. Ühtne Euroopa akt suurendas ühtlasi Euroopa Parlamendi õigusloomepädevust, sisse viidi koostöömenetlus ja nõusolekumenetlus.

  • Allkirjastamine:Luxembourg (Luksemburg) 17. veebruar 1986 ja Haag (Madalmaad) 28. veebruar 1986
  • Jõustumine:1. juuli 1987