Teine eelarveleping / Brüsseli leping 

1975. aasta Brüsseli lepinguga muudeti teatavaid aluslepingute finantssätteid. Leping tugevdas parlamentaarse assamblee eelarvepädevust (Euroopa Parlament sai õiguse ühenduse eelarve tagasi lükata ja anda heakskiit komisjoni eelarve täitmisele) ning nägi ette Euroopa Kontrollikoja asutamise.

  • Allkirjastamine:Brüssel (Belgia) 22. juuli 1975
  • Jõustumine:1. juuni 1977