Nice’i leping 

Rühmafoto.
Nice’i lepingule allakirjutamine 26. veebruaril 2001.
 

Euroopa Parlamendi ja komisjon president ja nõukogu eesistuja allkirjastasid Euroopa Liidu põhiõiguste harta Euroopa Ülemkogu kohtumisel Nice’is. Nice’i leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa ühenduste asutamislepinguid ja teatavaid seonduvaid õigusakte, allkirjastati Euroopa Parlamendi presidendi Nicole Fontaine’i osalusel. Nice’i lepingu eesmärk oli reformida Euroopa Liidu institutsioonilist struktuuri, et see vastaks liidu uue laienemise vajadustele. Nice’i lepinguga suurendati Euroopa Parlamendi õigusloome- ja järelevalvepädevust ning laiendati nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamist uutele valdkondadele.

  • Allkirjastamine: Nice (Prantsusmaa) 26. veebruar 2001
  • Jõustumine:1. veebruar 2003