Euroopa Parlamendi delegatsioonid 

Euroopa Parlamendi delegatsioonid hoiavad suhteid ja vahetavad teavet kolmandate riikide parlamentidega. Euroopa Parlament aitab oma delegatsioonide kaudu esindada maailmas Euroopa Liitu ja edendada kolmandates riikides väärtusi, millel Euroopa Liit rajaneb, st eelkõige vabaduse ja demokraatia põhimõtteid, inimõiguste ja põhivabaduste austamist ja õigusriiklust.

Delegatsioone on mitut liiki: parlamentaarsed ühiskomisjonid, parlamentaarsed koostöökomisjonid, muud parlamentidevahelised delegatsioonid ning delegatsioonid mitmepoolsete parlamentaarsete assambleede juures.