Euroopa Parlamendi laiendatud töörühmad 

Iga fraktsiooni ja parlamendikomisjoni liikmed võivad moodustada laiendatud töörühmi, et vahetada mitteametlikult arvamusi konkreetsetel teemadel ning edendada parlamendiliikmete kontakte kodanikuühiskonnaga. Laiendatud töörühmad ei ole Euroopa Parlamendi organid ja ei saa seega väljendada parlamendi seisukohti.

Laiendatud töörühmadele kehtib sise-eeskiri, mille esimeeste konverents võttis vastu 16. detsembril 1999 (viimati ajakohastatud 11. septembril 2014) ja milles sätestatakse laiendatud töörühmade moodustamise tingimused parlamendikoosseisu ametiaja alguses ning nende tegevuseeskirjad.

Laiendatud töörühmade esimehed peavad deklareerima kõik neile antud rahalised ja muud toetused vastavalt samadele kriteeriumidele, mis kehtivad parlamendiliikmetele üksikisikutena. Deklaratsioone tuleb ajakohastada igal aastal ja neid säilitatakse kvestorite peetavas avalikus registris.

Laiendatud töörühmade loetelu

Esimeeste konverentsi 11. detsembri 2019. aasta koosolekul määrati kindlaks praegusel parlamendi ametiajal moodustatavad laiendatud töörühmad: