Euroopa Parlamendi president 

President valitakse kaheks ja pooleks aastaks ehk pooleks parlamendi ametiajaks ning teda võib tagasi valida. President esindab Euroopa Parlamenti suhetes muu maailma ja teiste ELi institutsioonidega.

President juhib parlamendi ja selle organite tööd ja täiskogu istungite arutelusid ning tagab parlamendi kodukorra järgimise.

Euroopa Ülemkogu iga kohtumise alguses esitab Euroopa Parlamendi president kohtumisel käsitletavate teemade ja päevakorrapunktide kohta parlamendi seisukoha ja parlamendi meelest probleemsed küsimused.

Pärast seda, kui parlament on Euroopa Liidu eelarve vastu võtnud, kinnitab president selle oma allkirjaga lõplikult. Euroopa Parlamendi president kirjutab koos nõukogu eesistujaga alla kõigile seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele.