Sustav upravljanja okolišem - EMAS 

EMAS je sustav upravljanja okolišem (EMS) kojim se služi Europski parlament u skladu sa standardima ISO 14001:2004 i Uredbom o EMAS-u (EZ) br. 1221/2009.

Europski parlament svjestan je da mu je dužnost pozitivno doprinositi održivom razvoju kao dugoročnom cilju, ne samo kroz svoju političku ulogu i ulogu u zakonodavnim postupcima, nego i načinom na koji djeluje i odlukama koje svakodnevno donosi.

Predsjedništvo je stoga pokrenulo projekt sustava upravljanja okolišem u Parlamentu odlukom od 19. travnja 2004. Predsjednik i glavni tajnik potpisali su politiku okoliša Parlamenta u kojoj se nalaze smjernice za njegov sustav upravljanja okolišem koji obuhvaća:

  • smanjenje emisija ugljičnog dioksida,
  • promicanje učinkovite uporabe energije, vode i papira te smanjenje količine otpada,
  • uklapanje smjernica o okolišu u postupke nabave,
  • jamčenje odgovarajućeg ponašanja i predanosti preko osposobljavanja i povećanja osviještenosti,
  • poduzimanje preventivnih mjera za suzbijanje onečišćenja,
  • jamčenje poštovanja potrebnih uvjeta,
  • pružanje dostatnih resursa za sustav upravljanja okolišem i
  • promicanje transparentne komunikacije i dijaloga.

Godine 2007. dovršena je prva vanjska revizija i Europskom parlamentu dodijeljen je certifikat ISO 14001.2004 te je primio registraciju sustava EMAS u Bruxellesu, Luksemburgu i Strasbourgu.

Oslanjajući se na predanost svakog pojedinog zaposlenika te na podršku svih svojih službi, EMAS-om se uspostavlja okvir na osnovi kojeg Europski parlament može štedjeti resurse za buduće naraštaje.

Pozivamo vas da se za dodatne informacije obratite timu EMAS-a na sljedeću adresu elektroničke pošte:

Contact: