Az Európai Parlament küldöttségei 

Az Európai Parlament küldöttségei kapcsolatokat tartanak fenn és információkat cserélnek harmadik országok parlamentjeivel. Az Európai Parlament küldöttségeinek köszönhetően hozzájárul az Európai Unió külső képviseletéhez, illetve az Európai Unió alapját képező értékeknek, nevezetesen a szabadság és a demokrácia elveinek, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának, valamint a jogállamiságnak a harmadik országokban történő előmozdításához.

A küldöttségeknek több típusa létezik: parlamenti vegyes bizottságok, parlamenti együttműködési bizottságok, egyéb parlamentközi küldöttségek és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek.