Az Európai Parlament közös munkacsoportjai 

Bármely képviselőcsoport és bizottság képviselői alkothatnak közös munkacsoportot annak érdekében, hogy nem hivatalos eszmecseréket tartsanak különböző kérdésekkel kapcsolatban, valamint ösztönözzék a képviselők és a civil társadalom közötti kapcsolattartást. A képviselőcsoportok közös munkacsoportjai nem szervei a Parlamentnek, és ezért nem is fejezhetik ki annak véleményét.

A közös munkacsoportok az Elnökök Értekezlete által 1999. december 16-án elfogadott belső szabályok (legutóbb módosítva 2014. szeptember 11-én) hatálya alá tartoznak, amely meghatározza egyrészt azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően minden parlamenti ciklus kezdetén közös munkacsoportot lehet alakítani, másrészt a közös munkacsoportok működési szabályait.

A közös munkacsoportok elnökei kötelesek nyilatkozni minden pénzbeli vagy természetbeni támogatásról, ugyanazon kritériumok alapján, amelyeket a képviselőkre mint magánszemélyekre alkalmaznak. A nyilatkozatokat évente frissítik, ezekről a quaestorok nyilvántartást vezetnek.

Közös munkacsoportok jegyzéke

Az Elnökök Értekezlete 2019. december 11-i ülésén jóváhagyta a jelenlegi parlamenti ciklusra létrehozott közös munkacsoportok alábbi jegyzékét: