Galimybės kreiptis į teismą užtikrinimas 

Europos Sąjungoje turi būti veiksmingai paisoma pagrindinių teisių. Tai reiškia, kad tuo atveju, kai pažeidžiamos asmens teisės, jis turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą teisme.

Teisė į veiksmingą teisinę gynybą įtvirtinta Chartijos 47 straipsnyje . Juo užtikrinama, kad tais atvejais, kai pažeidžiamos ES teisės aktais užtikrinamos teisės, asmenys gali kreiptis į teismą ir reikalauti, kad būtų paisoma jų teisių.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje taip pat nustatyta, kad visuose teismo procesuose, susijusiuose su ES teisės aktais, kiekvienas turi teisę į teisingą bylos nagrinėjimą: „Kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Kiekvienas asmuo turi turėti galimybę gauti teisinę pagalbą, būti ginamas ir atstovaujamas“.

Europos Parlamentas prisidėjo prie įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamajame procese teisių plėtojimo, kad visose valstybėse narėse jiems būtų taikomos tokios pačios minimalios procesinės garantijos.

ES teisės aktuose ypatingas dėmesys skiriamas konkrečioms aukų grupėms, pavyzdžiui, vaikams, prekybos žmonėmis aukoms ir terorizmo aukoms.