Suvestinis Europos aktas (SEA) 

Suvestinio Europos akto parašų puslapis 

1985 m. rugsėjo 9 d. pirmininkaujant Italijai prasidėjo pirmoji Tarpvyriausybinė konferencija, kuri baigėsi Suvestinio Europos akto pasirašymu 1986 m. vasario 28 d. Briuselyje.

Suvestiniu Europos aktu iš dalies pakeistos Europos Bendrijų steigimo sutartys ir įtvirtintas Europos politinis bendradarbiavimas. Kai Suvestinis Europos aktas įsigaliojo, pavadinimas „Europos Parlamentas“ (kurį Asamblėja naudojo nuo 1962 m.) tapo oficialus. Suvestiniu Europos aktu taip pat padidinti EP teisėkūros įgaliojimai nustatant bendradarbiavimo ir pritarimo procedūras.

  • Pasirašyta: 1986 m. vasario 17 d. Liuksemburge (Liuksemburgas) ir 1986 m. vasario 28 d. Hagoje (Nyderlandai).
  • Įsigaliojo: 1987 m. liepos 1 d.