Amsterdamo sutartis 

Grupinė nuotrauka.
1997 m. Amsterdamo sutarties pasirašymas 1997 m. spalio 2 d.
 

1996 m. kovo mėn. Turine (Italija) prasidėjo Tarpvyriausybinė konferencija, skirta Europos Sąjungos sutarčiai taisyti. Po to sudaryta Amsterdamo sutartis, kuria iš dalies keičiama ES sutartis, Europos Bendrijų steigimo sutartis ir tam tikri aktai. Ji pasirašyta dalyvaujant Europos Parlamento Pirmininkui José María Gil-Roblesui.

1999 m. gegužės mėn. įsigaliojus šiai sutarčiai bendro sprendimo procedūra buvo supaprastinta ir išplėsta jos taikymo sritis. Dabar Parlamentas turi teisę tvirtinti Komisijos pirmininką.

  • Pasirašyta: 1997 m. spalio 2 d. Amsterdame (Nyderlandai).
  • Įsigaliojo: 1999 m. gegužės 1 d.