Antroji Biudžeto sutartis / Briuselio sutartis 

1975 m. pasirašyta Briuselio sutartimi vėl iš dalies pakeistos kai kurios finansinės nuostatos, nustatytos Sutartimis. Šia sutartimi sustiprinti Asamblėjos įgaliojimai sprendžiant biudžeto klausimus (EP užtikrinama teisė atmesti Bendrijos biudžetą ir patvirtinti Komisijai biudžeto įvykdymą) ir numatyta įkurti Audito Rūmus.

  • Pasirašyta: 1975 m. liepos 22 d. Briuselyje (Belgija).
  • Įsigaliojo: 1977 m. birželio 1 d.