Paryžiaus sutartis 

Paryžiaus sutarties pasirašymas 1951 m. balandžio 18 d. 

Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) steigimo sutartis

Paryžiuje Belgija, Prancūzija, Italija, Vokietijos Federacinė Respublika, Liuksemburgas ir Nyderlandai pasirašė Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) steigimo sutartį. Jos galiojimo laikas – 50 metų. Europos Parlamentinės Asamblėjos narius rinko nacionaliniai parlamentai. Asamblėja turėjo teisę atleisti Vyriausiąją valdybą (šiandieninės Komisijos pirmtakę).

  • Pasirašyta: 1951 m. balandžio 18 d. Paryžiuje (Prancūzija).
  • Įsigaliojo: 1952 m. liepos 26 d.
  • Baigė galioti: 2002 m. liepos 23 d.