Aplinkos valdymo sistema - EMAS 

EMAS (Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, angl. Eco-management and audit scheme) – tai aplinkosaugos vadybos sistema, kurią vadovaudamasis ISO 14001:2004 standartais ir EMAS reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 taiko Europos Parlamentas.

Europos Parlamentas pripažįsta, kad viena iš jo pareigų ir ilgalaikių tikslų – prisidėti prie tvaraus vystymosi ne tik savo vaidmeniu politikoje ir teisėkūroje, bet ir tuo, kaip jis dirba ir kokius sprendimus priima kiekvieną dieną.

Taigi 2004 m. balandžio 19 d. sprendimu Biuras pradėjo įgyvendinti EMAS projektą Parlamente. Pirmininkas ir generalinis sekretorius pasirašė Parlamento aplinkos politikos dokumentą, kuriame išdėstytos Parlamento aplinkosaugos vadybos sistemos gairės, pagal kurias numatoma:

  • mažinti anglies dvideginio išlakas,
  • skatinti efektyvų energijos, vandens ir popieriaus naudojimą bei mažinti atliekų kiekį,
  • įtraukti aplinkosaugos gaires į viešųjų pirkimų procedūras,
  • užtikrinti tinkamą darbuotojų elgseną ir įsipareigojimą, rengiant mokymus ir didinant informuotumą,
  • imtis prevencinių kovos su tarša priemonių,
  • užtikrinti atitiktį būtiniems reikalavimams,
  • skirti pakankamus išteklius aplinkosaugos vadybos sistemai,
  • skatinti skaidrų bendravimą ir dialogą.

2007 m. atliktas pirmas išorės auditas ir Europos Parlamentui išduotas atitikties ISO 14001.2004 standartams sertifikatas, o neseniai Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre buvo įregistruota EMAS sistema.

EMAS, kuri pagrįsta kiekvieno darbuotojo įsipareigojimu ir visų šios sistemos tarnybų parama – tai pagrindas, kuriuo remdamasis Europos Parlamentas taupo išteklius ateities kartoms.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į EMAS komandą e. pašto adresu :

Contact: