Vides pārvaldības sistēma - EMAS 

EMAS ir vides vadības sistēma (EMS), ko Eiropas Parlaments izmanto saskaņā ar ISO 14001:2004 standartiem un EMAS Regulu (EK) Nr. 1221/2009.

Eiropas Parlaments apzinās, ka tā pienākums ir sniegt pozitīvu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, kas ir tā ilgtermiņa mērķis, jo svarīga ir ne tikai tā politiskā loma un nozīme likumdošanas procesā, bet arī ikdienā pieņemtie lēmumi un darbība.

Tāpēc Prezidijs ar savu 2004. gada 19. aprīļa lēmumu Eiropas Parlamentā sāka EMAS projekta īstenošanu. Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs parakstīja Eiropas Parlamenta vides politikas dokumentu, kurā ietvertas Parlamenta vides vadības sistēmas vadlīnijas:

  • ogļskābās gāzes emisiju samazināšana;
  • enerģijas, ūdens un papīra efektīvas izmantošanas veicināšana un atkritumu apjoma samazināšana;
  • vides vadlīniju iekļaušana iepirkumu procedūrās;
  • atbilstošas attieksmes un rīcības veicināšana ar informācijas palīdzību;
  • pret piesārņošanu vērstu preventīvu pasākumu veikšana;
  • prasību izpildes nodrošināšana;
  • pietiekamu resursu nodrošināšana savas vides vadības sistēmas īstenošanai;
  • caurredzamas komunikācijas un dialoga veicināšana.

Pirmais ārējais audits tika pabeigts 2007. gadā, Eiropas Parlaments saņēma ISO 14001.2004 sertifikātu un pašlaik ir saņēmis EMAS reģistrāciju Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā.

Paļaujoties uz katra darbinieka apņemšanos un atbalstu visiem tā dienestiem, EMAS nodrošina Eiropas Parlamentam darbības ietvarus resursu saglabāšanai nākamajām paaudzēm.

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar EMAS grupu, izmantojot šādu e-pasta adresi:

Contact: