Eiropas Parlamenta delegācijas 

Eiropas Parlamenta delegācijas uztur attiecības un veic informācijas apmaiņu ar ārpussavienības valstu parlamentiem. Ar delegāciju starpniecību Eiropas Parlaments sniedz ieguldījumu Eiropas Savienības pārstāvībā ārvalstīs un veicina trešās valstīs vērtības, kuras ir Eiropas Savienības dibināšanas pamatā, proti, brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma principus.

Ir vairāku veidu delegācijas: apvienotās parlamentārās komitejas, parlamentārās sadarbības komitejas, citas parlamentu sadarbības delegācijas un delegācijas daudzpusējās parlamentārajās asamblejās.