Abbozz ta’ Trattat li jistabbilixxi l-Kostituzzjoni għall-Ewropa (mhux ratifikat) 

Abbozz tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa (li qatt ma ġie rratifikat).
Ritratt tal-grupp.
Ruma, Ottubru 2004
Diversi Membri tal-House of Lords mill-2013
 

It-Trattat li jistabbilixxi l-Kostituzzjoni għall-Ewropa ġie adottat mill-Kunsill Ewropew fit-18 ta’ Ġunju 2004, u iktar tard dik is-sena ġie ffirmat f’Ruma fil-preżenza tal-President tal-PE, Josep Borrell Fontelles. Wara li ġie approvat mill-PE (ir-rapport Méndez de Vigo-Leinen), it-Trattat inċaħad minn Franza (fid-29 ta’ Mejju 2005) u mill-Olanda (fl-1 ta’ Ġunju 2005) fir-referenda nazzjonali tagħhom.

Wara ċ-ċaħda tat-Trattat Kostituzzjonali, l-Istati Membri bdew jaħdmu fuq il-Trattat ta’ Liżbona.

  • Iffirmat: f’Ruma (fl-Italja) fid-29 ta’ Ottubru 2004
  • Dħul fis-seħħ: Ma ġiex ratifikat mis-27 Stati Membri kollha