Milieubeheersysteem - EMAS 

EMAS is het milieubeheersysteem (EMS) dat het Europees Parlement gebruikt volgens ISO-norm 14001:2004 en EMAS-Verordening (EG) nr. 1221/2009 (milieubeheer- en milieuauditsysteem).

Het Europees Parlement erkent dat het de plicht heeft om een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling als langetermijndoelstelling, niet alleen vanwege zijn politieke rol en zijn rol in wetgevingsprocedures, maar ook in de context van zijn werkwijze en de dagelijkse besluiten die het neemt.

Daarom heeft het Bureau met zijn besluit van 19 april 2004 het EMAS-project gelanceerd in het Parlement. De voorzitter en de secretaris-generaal hebben hun handtekening gezet onder het milieubeleid van het Europees Parlement dat richtsnoeren bevat voor zijn eigen milieubeheersysteem, gericht op:

  • het bevorderen van efficiënt gebruik van energie, water en papier en vermindering van afval
  • het integreren van milieurichtsnoeren in procedures voor het plaatsen van opdrachten
  • het bevorderen van juist gedrag en betrokkenheid door opleiding en meer bewustmaking
  • het nemen van preventieve maatregelen om verontreiniging te bestrijden
  • het bevorderen van naleving van de noodzakelijke maatregelen
  • het verschaffen van voldoende middelen voor zijn milieubeheersysteem
  • het bevorderen van een transparante communicatie en dialoog

In 2007 is de eerste externe audit afgerond en heeft het Europees Parlement het ISO 14001:2004-certificaat verkregen. Intussen heeft het in Brussel, Luxemburg en Straatsburg ook de EMAS-registratie ontvangen.

EMAS verschaft het Europees Parlement het kader om natuurlijke hulpbronnen veilig te stellen voor toekomstige generaties door te vertrouwen op de toewijding van iedere medewerker en de ondersteuning van al zijn diensten.

Neem voor meer informatie via e-mail contact op met het EMAS-team:

Contact: