Historia 

Parlament Europejski ewoluował znacząco na przestrzeni lat, zwiekszając stopniowo swoje kompetencje i zyskując na znaczeniu. Głównym zadaniem Zgromadzenia, "poprzednika" obecnego Parlamentu, było nadzorowanie innych instytucji. Obecnie Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE pochodzącą z bezpośrednich wyborów, reprezentujacą obywateli. Poza uchwalaniem prawa PE ma za zadanie także kontrolowanie innych instytucji unijnych oraz promowanie praw człowieka w UE oraz w państwach trzecich. W tej części naszej strony internetowej dowiesz się więcej o tym, jak Parlament Europejski rozwijał się w ostatnich latach.

Poprzednie wybory 

Od 1979 r. posłowie do PE wybierani są w wyborach bezpośrednich w całej UE. Zapoznaj się z danymi statystycznymi dotyczącymi ostatnich wyborów, a także z danymi historycznymi dotyczącymi politycznego składu Parlamentu, frekwencji oraz udziału kobiet w łącznej liczbie posłów do PE.

PE i traktaty 

Zmiany w traktatach europejskich przyniosły stopniowe zwiększenie uprawnień Parlamentu. Poznaj ewolucję prawa pierwotnego UE oraz jej wpływ na Parlament.

Archiwa Historyczne 

Przeszukuj źródła historyczne, artykuły i analizy, aby poznać rolę Parlamentu w procesie integracji europejskiej.

in the past     
 

Oś czasu PE

Zapoznaj się z osią czasu i dowiedz się, jak w ostatnich dekadach zmieniał się Parlament Europejski. Obejrzyj archiwalne zdjęcia i filmy z wydarzeń, które wpłynęły na oebcny kształt Parlamentu.

Archiwa Historyczne

Od czasu ich założenia w 1952 r. Archiwa Historyczne to oficjalne repozytorium Parlamentu Europejskiego. Stanowią unikalny zbiór książek i czasopism dotyczących historii integracji europejskiej przechowywany przez Bibliotekę Historyczną.