Sistemul de management de mediu - EMAS 

EMAS este sistemul de management de mediu (SMM) folosit de Parlamentul European în conformitate cu standardele ISO14001:2004 şi cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind EMAS.

Parlamentul European recunoaşte că are datoria de a realiza o contribuţie pozitivă la dezvoltarea durabilă ca obiectiv pe termen lung nu doar prin intermediul rolului său politic şi al celui din cadrul procedurilor legislative, ci şi în contextul modului în care operează şi al deciziilor pe care le ia zilnic.

Prin urmare, Biroul a lansat în Parlament proiectul EMAS prin decizia din 19 aprilie 2004. Preşedintele şi Secretarul General au aprobat politica de mediu a Parlamentului, care conţine orientări pentru un sistem propriu de management de mediu, care include:

  • reducerea emisiilor de dioxid de carbon
  • promovarea folosirii eficiente a energiei, a apei şi a hârtiei şi reducerea deşeurilor
  • încorporarea orientărilor de mediu în procedurile de achiziţii
  • asigurarea unui comportament şi a unui angajament adecvat prin formare şi sensibilizare continuă
  • adoptarea de măsuri preventive pentru combaterea poluării
  • asigurarea respectării cerinţelor necesare
  • furnizarea de resurse suficiente pentru sistemul de management de mediu al acestuia
  • promovarea comunicării şi a dialogului transparent

În anul 2007, s-a realizat primul audit extern şi Parlamentul European a obţinut certificarea ISO 14001.2004 fiind acum înregistrat în cadrul EMAS la Bruxelles, Strasbourg şi Luxemburg.

Bazându-se pe angajamentul fiecărui angajat şi pe sprijinul tuturor serviciilor sale, EMAS asigură cadrul necesar pentru ca Parlamentul European să economisească resurse pentru generaţiile viitoare.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi echipa EMAS la următoarea adresă de e-mail:

Contact: