Vráťte sa k histórii Európskeho parlamentu 

Historické archívy ponúkajú množstvo historických zdrojov, článkov a štúdií, vďaka ktorým sa môžete vrátiť k histórii európskej integrácie a odhaliť, akú úlohu v tomto procese zohrával Európsky parlament.

Zbierka obsahuje asi päť miliónov elektronických záznamov od roku 1952, keď bolo založené Spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, predchodca Európskeho parlamentu, až po súčasné volebné obdobie.

Tieto dokumenty sa týkajú legislatívnych, politických a administratívnych aktivít inštitúcie. Nájdete v nich obrázky, plagáty, zvukové záznamy, ktoré odrážajú, čo sa dialo na plenárnych schôdzach, na čom pracovali jednotlivé výbory a ako Parlament spolupracoval s ostatnými Európskymi inštitúciami.

Podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 má k týmto dokumentom prístup ktokoľvek. Požiadajte o dokumenty písomne alebo si podajte žiadosť o študijnú návštevu našich priestorov v Luxemburgu.

Pre viac informácii navštívte našu webovú stránku.

Contact: