Organizácia 

Poslanci EP môžu v rámci svojej činnosti vykonávať rôzne úlohy a pôsobiť v rozličných oficiálnych i neoficiálnych zoskupeniach. Tu je ich prehľad.

Rokovací poriadok

Na základe článku 232 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prijíma Európsky parlament rokovací poriadok. Tento rokovací poriadok predstavuje pravidlá vnútornej organizácie a fungovania Parlamentu.