V preteklosti 

Evropski parlament se je v času svojega obstoja vseskozi razvijal, dobival nove odgovornosti in pridobival na pomenu. Skupščina, ki je bila predhodnica Parlamenta, je imela zgolj nadzorno vlogo. Danes je Parlament edina neposredno voljena ustanova EU. Predstavlja interese ljudi. Oblikuje in odloča o novi zakonodaji, nadzoruje delo drugih ustanov EU in bdi nad spoštovanjem človekovih pravic v Evropi in po svetu. V tem razdelku predstavljamo zgodovino Parlamenta.

Prejšnje volitve 

Od leta 1979 so poslanci izvoljeni na neposrednih volitvah v vsej EU. Na tej strani so zbrani vsi rezultati zadnjih volitev in zgodovinski podatki o politični sestavi Evropskega parlamenta, volilni udeležbi in deležu izvoljenih poslank.

EP in pogodbe 

S spremembami evropskih pogodb so se pristojnosti Parlamenta postopoma večale. Preberite več o razvoju primarne zakonodaje EU in njenem pomenu za Parlament.

Zgodovinski arhiv 

Prebrskajte po zgodovinskih virih, člankih in študijah in se seznanite s prispevkom Parlamenta k evropskemu povezovanju.

in the past    
 

Evropski parlament: časovnica

Na časovnici lahko preverite, kako se je Evropski parlament razvijal skozi čas, ter si ogledate fotografije in videoposnetke zgodovinskih dogodkov.

Zgodovinski arhiv

V zgodovinskem arhivu so uradno shranjeni zapisi Evropskega parlamenta od ustanovitve arhiva leta 1952 naprej, zgodovinska knjižnica pa hrani edinstveno zbirko knjig in revij o zgodovini evropske integracije.