Politične skupine v Evropskem parlamentu 

Poslanci Evropskega parlamenta se združujejo v politične skupine, saj niso organizirani na podlagi narodnosti, ampak politične pripadnosti. V Evropskem parlamentu je trenutno 7 političnih skupin.

Za ustanovitev politične skupine je potrebnih 25 poslancev, v skupini pa mora biti zastopana najmanj ena četrtina držav članic. Poslanci lahko pripadajo le eni politični skupini.

Nekateri poslanci ne pripadajo nobeni politični skupini; ti so samostojni poslanci.

Politične skupine v Evropskem parlamentu

Vsaka politična skupina je odgovorna za svojo notranjo organizacijo tako, da imenuje predsednika (ali v primeru nekaterih skupin dva sopredsednika), predsedstvo in sekretariat.

V sejni dvorani so poslanski sedeži po soglasju predsednikov skupin določeni glede na politično pripadnost, od leve proti desni.

Pred glasovanjem na plenarnem zasedanju politične skupine preučijo poročila, ki so jih pripravili parlamentarni odbori, in vložijo svoje predloge sprememb.

Stališče, ki ga zavzame politična skupina, se sprejme po razpravi znotraj skupine, noben poslanec pa ni zavezan, da glasuje tako kot skupina.