Förslag till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (ej ratificerat) 

Utkastet till ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (ratificerades aldrig).
Gruppbild.
Rom, oktober 2004.
Olika ledamöter av brittiska överhuset 2013.
 

Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa antogs av Europeiska rådet den 18 juni 2004 och undertecknades i Rom senare samma år i närvaro av Europaparlamentets talman Josep Borrell Fontelles. Fördraget hade godkänts av parlamentet (betänkande av Íñigo Méndez de Vigo och Jo Leinen), men förkastades sedan av Frankrike (den 29 maj 2005) och Nederländerna (den 1 juni 2005) i deras folkomröstningar.

Efter förkastandet av konstitutionsfördraget började medlemsstaterna att arbeta på Lissabonfördraget.

  • Undertecknades: den 29 oktober 2004 i Rom i Italien.
  • Träder i kraft: ej ratificerat av samtliga 27 medlemsstater.