Fördraget om Europeiska unionen/Maastrichtfördraget 

Fördraget om Europeiska unionen, även känt som Maastrichtfördraget. Runt omkring har de tolv medlemsländernas utrikes- och finansministrar satt sina underskrifter.  

Fördraget om Europeiska unionen undertecknades i Maastricht i närvaro av Europaparlamentets talman Egon Klepsch. I enlighet med fördraget grundas unionen på Europeiska gemenskaperna (första pelaren), med två ytterligare samarbetsområden (andra och tredje pelarna): den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) samt rättsliga och inrikes frågor (RIF).

När fördraget om Europeiska unionen trädde i kraft omvandlades EEG till Europeiska gemenskapen (EG). Europaparlamentets lagstiftnings- och kontrollbefogenheter ökade genom införandet av medbeslutandeförfarandet och utvidgning av samarbetsförfarandet.

Enligt det nya fördraget fick Europaparlamentet rätt att uppmana kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag om frågor som parlamentet anser påkallar att en gemenskapsakt utarbetas. Hela kommissionen måste nu också godkännas av parlamentet, som även utser Europeiska ombudsmannen.

  • Undertecknades: den 7 februari 1992 i Maastricht i Nederländerna.
  • Trädde i kraft: den 1 november 1993.